Thursday, 17 August 2017


http://bit.ly/2vGYNoj

Wednesday, 16 August 2017


http://bit.ly/2wPocLh

Tuesday, 15 August 2017


http://bit.ly/2uKwhQ1

http://bit.ly/2wLPWjL

Sunday, 13 August 2017


http://bit.ly/2vuq9hf

Saturday, 12 August 2017


http://bit.ly/2uPhT8g

Friday, 11 August 2017


http://bit.ly/2vVNWIE

Thursday, 10 August 2017


http://bit.ly/2usDIef

http://bit.ly/2vqc9no

Wednesday, 9 August 2017


http://bit.ly/2uGcOis

http://bit.ly/2uFVJVD

Tuesday, 8 August 2017


http://bit.ly/2wqcgPA

Monday, 7 August 2017


http://bit.ly/2ujnNmx

http://bit.ly/2hE0Moj

http://bit.ly/2veOd64

http://bit.ly/2fmvVfr

http://bit.ly/2vFTgPg

http://bit.ly/2vFXFlf

http://bit.ly/2uyWDUb

http://bit.ly/2fmlSqE

ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮ ਪਹੁਂਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਆਪੂਂ ਬਣੇ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕੇ ਸਿਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਰੂਂ ਖੇਰੂਂ ਹੋ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੁਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸਿਖੀ ਦੀ ਕਬਰ ਰੂਪ ਮੂਹ ਅੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਭੀ ਸਿਖ ਆਗੂ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਰਹਿਤ ਮ੍ਰੀਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਝੂਠ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਰਹਿਤ ਮ੍ਰੀਯਾਦਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਹਿਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਹੀਸਾ ਚੌਪਈ ਦੁਰਗਾ ਕਾਲਕਾ ਭਗਉਤੀ ਮਾਹਕਾਲ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਿਭਚਾਰ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਏਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ੧੯੨੦ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਅਪੂਂ ਬਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਰਹਿਤ ਮ੍ਰੀਯਾਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਦੀ ਹੋਂਦਿਆਂ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਰਾਹੀ ਇਹ ਸੇਹ ਦਾ ਤਕਲਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਗਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮ ਖੇਰੂਂ ਖੇਰੂਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ।ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਣ ਹਨ, ਏਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ ਕੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਅਪ੍ਰਵਾਣਤ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਹਨਾ ਦਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਕੇ ਏਹਨਾ ਨੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੋਦਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਵਿਚੋ ਚੌਪਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਹਰੇ ਪਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ । ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਥ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸਮਰਪਤ ਹੋਕੇ ਮ੍ਰੀਆਦਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਗੇ ਸਭ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ,


http://bit.ly/2vxlrQL

http://bit.ly/2vxx4qP

http://bit.ly/2vHOEZY

http://bit.ly/2veqzXm

Thursday, 3 August 2017


http://bit.ly/2wbLdrs

http://bit.ly/2uoLIMr

http://bit.ly/2u8al57

Wednesday, 26 July 2017


http://bit.ly/2tEBg3V

Sunday, 23 July 2017


http://bit.ly/2gURGmZ

Saturday, 22 July 2017


http://bit.ly/2uL7mOU

Friday, 21 July 2017


http://bit.ly/2uQaREt

Monday, 17 July 2017


http://bit.ly/2tiG2b9

Thursday, 13 July 2017


http://bit.ly/2tS7I3N

http://bit.ly/2ui5ixG

http://bit.ly/2umkCdl

Wednesday, 12 July 2017


http://bit.ly/2tORZ5I

Tuesday, 11 July 2017


http://bit.ly/2ubKvM6

http://bit.ly/2tLztuE

http://bit.ly/2taUEok

Friday, 7 July 2017


http://bit.ly/2szMaY6

Wednesday, 5 July 2017


http://bit.ly/2usvxyX

Tuesday, 20 June 2017


http://bit.ly/2sMa5qo

Monday, 19 June 2017


http://bit.ly/2rwgzpQ

http://bit.ly/2tFfLQn

http://bit.ly/2sHrnF2

Friday, 16 June 2017


http://bit.ly/2s8HCKM

Wednesday, 14 June 2017


via Facebook http://bit.ly/2ry6NTb

via Facebook http://bit.ly/2s2JNQ5

via Facebook http://bit.ly/2sbIcpb

Tuesday, 13 June 2017


via Facebook http://bit.ly/2rWBPb3