Monday, 6 July 2015

:

ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ੳਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ , ਆਹ ਕੈਸੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੱਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਭੀ ਜਰੂਰ ਅੰਕਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਲੂ ਮਉਜੂਦ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਭੀ ਬਣੇ । f-b

No comments:

Post a Comment