Thursday, 31 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1PAplJZ

http://bit.ly/1OniCjf


via Facebook http://on.fb.me/1kw6Yut

Monday, 28 December 2015

http://bit.ly/1OniCjf


via Facebook http://on.fb.me/1MEeMBb

http://bit.ly/1OniCjf


via Facebook http://on.fb.me/1NK1dnz

Sunday, 27 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1IxPXfj

http://bit.ly/1OniCjf


via Facebook http://on.fb.me/1NJ6E6r

Monday, 21 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1Ik58Zo

via Facebook http://on.fb.me/1kcA7uN

via Facebook http://on.fb.me/1YrtSG4

via Facebook http://on.fb.me/1Ik4ICh

via Facebook http://on.fb.me/1MrjYIq

via Facebook http://on.fb.me/1QBQdfS

via Facebook http://on.fb.me/1QFqUcO

via Facebook http://on.fb.me/1OGgJ1s

via Facebook http://on.fb.me/1QFqTp8

Sunday, 20 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1Nw1udO

Saturday, 12 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1NNx9IX

Friday, 11 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1NZVDRk

Wednesday, 9 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1jPhpsT

via Facebook http://on.fb.me/1SNOX6N

via Facebook http://on.fb.me/1OhAf45

via Facebook http://on.fb.me/1OhAeNQ

via Facebook http://on.fb.me/21OmJ1T

via Facebook http://on.fb.me/1Y1nwHY

via Facebook http://on.fb.me/1IUfObX

via Facebook http://on.fb.me/1IUfPwv

Tuesday, 8 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1YWpVpO

Sunday, 6 December 2015


via Facebook http://on.fb.me/1OcQShs

Tuesday, 17 November 2015


via Facebook http://on.fb.me/1l2BHzW

Thursday, 12 November 2015


via Facebook http://on.fb.me/1PqGs3l

Thursday, 5 November 2015


via Facebook http://on.fb.me/1NfCnsJ

via Facebook http://on.fb.me/1NfCnsH

Tuesday, 3 November 2015


via Facebook http://on.fb.me/1kqiaJB

Monday, 26 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1k4VYoc

Thursday, 22 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1Mb27M9

Wednesday, 21 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1M8NDN0

Wednesday, 14 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1hF95uA

Tuesday, 13 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1LsF11x

Wednesday, 7 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1Mg4KLb

Tuesday, 6 October 2015


via Facebook http://on.fb.me/1PgIvWy

Thursday, 24 September 2015


via Facebook http://on.fb.me/1iORa6d

Wednesday, 16 September 2015


via Facebook http://on.fb.me/1MbMpx5

via Facebook http://on.fb.me/1OeWWKZ

Friday, 11 September 2015


via Facebook http://on.fb.me/1gf9LGo

via Facebook http://on.fb.me/1KflPng

Thursday, 10 September 2015


via Facebook http://on.fb.me/1KavqHF

Wednesday, 9 September 2015

test

ਲ਼ੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਬਿਚਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥
ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥ਕਲ੍ਹ ਜੋੜਿ ਕਰ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਣਿਓ ॥
ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ਹਰਿ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥੧॥
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਚੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਅਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇ।
ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ------ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Darshan Singh Khalsa

ਨਿਯੂਜ਼ੀ ਲੈਂਡ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਨਿਯੂਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇ ਪਿਅਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਂਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਗੁਰੁ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਨ ਨੂੰ ਭੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਮੱਨਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕੇ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਉਂ ਮਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Friday, 4 September 2015

:

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਸਿੰਘੋ ਜਾਗੋ ਸਿਖੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕੇ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ ।ਜੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸੁਰੱਖਸ਼ਤ ਚਾਹੁਂਦੇ ਹੋ ਸਿਖੀ ਦਾ ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨਾ ਚਾਹੁਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਘੁਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਉ। ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ ਜੇਹੜੇ ਅੱਜ ਧੜਿਆ ਟਕਸਾਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ, ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨਮਤੀ ਗਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਚਰਣ ਹੀਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਬ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋ੍ਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾਓ।ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ--- ਅਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ f-b

:

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਲੋਕੁ ॥ ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਹਾਰੀ ਬਹੁ ਅਵਗਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੧॥ ਛੰਤ ॥ ਜਾ ਕਉ ਖੋਜਹਿ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਅਨੇਕ ਤਪੇ ॥ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟਿ ਅਰਾਧਹਿ ਗਿਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ ॥ ਜਪ ਤਾਪ ਸੰਜਮ ਕਿਰਿਆ ਪੂਜਾ ਅਨਿਕ ਸੋਧਨ ਬੰਦਨਾ ॥ ਕਰਿ ਗਵਨੁ ਬਸੁਧਾ ਤੀਰਥਹ ਮਜਨੁ ਮਿਲਨ ਕਉ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥ ਮਾਨੁਖ ਬਨੁ ਤਿਨੁ ਪਸੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ ਤੁਝਹਿ ਅਰਾਧਤੇ ॥ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਗਤੇ ॥੧॥ ਕੋਟਿ ਬਿਸਨ ਅਵਤਾਰ ਸੰਕਰ ਜਟਾਧਾਰ ॥ ਚਾਹਹਿ ਤੁਝਹਿ ਦਇਆਰ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰੁਚ ਅਪਾਰ ॥ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ॥ ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਧਿਆਵਹਿ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ ॥ ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ ਜਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ॥ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥ ਕੋਟਿ ਦੇਵੀ ਜਾ ਕਉ ਸੇਵਹਿ ਲਖਿਮੀ ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ॥ f-b

:

ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਟ ਫਟਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ , ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਲ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾਸ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੁ ਬਣ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ । ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖੇਰਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਸੋਚ ਵਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ,ਸ੍ਰੀ ਚਾੰਦ ,ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਦ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇ ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ[ਆਸਣ] ਲਾਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖੇਰਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ [ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀਂ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ॥] ਅਨਸਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਕੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਸ਼ਤ ਰੱਬੀ ਪੰਥ [ਰਸਤੇ]ਤੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ,।ਅਤੇ ਆਖਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ [ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਬਾਣੀ] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। f-b

Test

Testing
Testing
Ggsacademy.com

Sunday, 30 August 2015

:

ਲ਼ੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਬਿਚਾਰੰ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥ਕਲ੍ਹ ਜੋੜਿ ਕਰ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਣਿਓ ॥ ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ਹਰਿ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥੧॥ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਚੇ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਅਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬਲਵਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ------ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

:

ਮ: 4 ॥ ਹੋਦੈ ਪਰਤਖਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵਿਛੁੜੇ ਤਿਨ ਕਉ ਦਰਿ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਕੋਈ ਜਾਇ ਮਿਲੈ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾ ਮੁਹ ਫਿਕੇ ਥੁਕ ਥੁਕ ਮੁਹਿ ਪਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਸਭ ਜਗਤਿ ਫਿਟਕੇ ਨਿਤ ਭੰਭਲ ਭੂਸੇ ਖਾਹੀ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਲੈਦੇ ਢਹਾ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਭੁਖ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਨਿਤ ਭੁਖਾ ਭੁਖ ਕੂਕਾਹੀ ॥ ਓਨਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੋ ਨ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਹਉਲੇ ਹਉਲਿ ਮਰਾਹੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਿ ਨ ਸਕਨੀ ਓਨਾ ਅਗੈ ਪਿਛੈ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ॥ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਜਾਇ ਮਿਲਹਿ ਰਹਦੀ ਖੁਹਦੀ ਸਭ ਪਤਿ ਗਵਾਹੀ ॥ ਓਇ ਅਗੈ ਕੁਸਟੀ ਗੁਰ ਕੇ ਫਿਟਕੇ ਜਿ ਓਸੁ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਕੁਸਟੁ ਉਠਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਕਰਹੁ ਜੋ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਚਿਤੁ ਲਾਹੀ ॥ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ 3 ॥ ਜਿਨੀ ਪੁਰਖੀ ਸਤਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥ ਘਰਿ ਹੋਦਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪਛਾਣਿਆ ਅਭਿਮਾਨਿ ਮੁਠੇ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥ ਸਤਗੁਰੂ ਕਿਆ ਫਿਟਕਿਆ ਮੰਗਿ ਥਕੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥1॥ ਮੈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਮਨ ਕੁਰਲਾ ਉਠਿਆ ਹੈ ਕੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਭੀ ਸਿਖ ਅਖਵਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨੇ ਸਸਤੇ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕੂੜ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਪਰਗਟ ਹੋਗਿਆ ਹੈ ।ਚੰਗਾ ਹੋਂਦਾ ਜੇ ਅਸੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀ ਬਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਹੀ ਗਾਂ ਲੈਂਦੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੁ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ---ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Thursday, 27 August 2015

:

f-b

:

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਸਿੰਘੋ ਜਾਗੋ ਸਿਖੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਹਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਤੇ ਅੱਜ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕੇ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕੇ ।ਜੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸੁਰੱਖਸ਼ਤ ਚਾਹੁਂਦੇ ਹੋ ਸਿਖੀ ਦਾ ਉਚਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨਾ ਚਾਹੁਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਘੁਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਉ। ਸਿੰਘੋ ਜਾਗੋ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ ਜੇਹੜੇ ਅੱਜ ਧੜਿਆ ਟਕਸਾਲਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਮਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ, ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨਮਤੀ ਗਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਚਰਣ ਹੀਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਲਈ ਅੱਜ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖੀ ਜੀਵਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਸਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਬ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਅਸਥਾਨਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋ੍ਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾਓ।ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ--- ਅਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਪਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਅਨਸਾਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ---ਸਥਾਨੀਯ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

:

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਮ: 3॥ ॥ ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਟੁ ਸਚੁ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ g g s 646 ਗੁਰੁ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਸ਼ੋਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨਸਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਹੈ , ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਦਾਵਨੀ ਰੂਪ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਿਖ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ,। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ , ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਥੈ ਟਿਕੈ ਹੋਰ ਥੈ ਪਰਗਟੁ ਨ ਹੋਇ ] g g s 1249 ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਤ ਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨਾ ,ਸੁਨਣਾ ,ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥23॥ f-b

Tuesday, 25 August 2015

:

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਭਾਗ 3 ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾ ਬਾਪ ਨਿਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥2॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 339 ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਰਤਮ ਗੁਣ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਜਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਭੀ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ ਦੇਦਾਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥3॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 9 ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਬਲਾ ਨਾਮ ਸਤਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 1083 ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 4 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਵੈ ॥ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥14॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 1422 ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇ॥ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 491 ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ॥ ਗ ਗ ਸ ਪੰਨਾ 565 f-b

Monday, 24 August 2015

:

ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ੍ਰੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰਿ ॥ ਮਤੁ ਸਰਮਿੰਦਾ ਥੀਵਹੀ ਸਾਂਈ ਦੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥59॥ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟਰਬਿਉਨ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿਂਦਰ ਕੌਰ, ਪੁਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਸ਼ੇ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਅਭੁਲ ਯਾਦ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਗਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਬੀਬੀ ਜੀਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਭੀ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭੀ ਸਿਖੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾ ਸਿਖ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਟਨ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੀ ਖਟਿਆ ।ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਅਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ।ਪਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿਖ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲ਼ੰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋ ਸਕਨ ਗੇ ?ੇ,। ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਭੀ ਏਹੋ ਹੈ ਕੇ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਅਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਤਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰ ਲੇਖ ਸੀ ਕੇ ਇਹ ਕਤਲ ਸਿਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੱਕਤ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਸਹਿਮ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਯਾਦ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਸ ਨੇ ਓੋਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ,ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਕੇ ਥੋਹੜੀ ਜੇਹੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁਂਚਿਆ। ਉਸ ਵੱਕਤ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਪੁਰਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ,ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅਤੇ ਉਲਾਂਭੇ ਨਾਲ ਕਹਿਨ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਣਜੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੈ ਆਪ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੂਜੇ ਰਿਪੋਟਰ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰ ਵਿਯੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਮੈ ਕਹਿਂਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਗਉ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ,। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਭੀ ਜਾਂਣਦੇ ਹੋ ਮੈ ਭੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਗਉ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸਿਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਨ ,ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੀ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਰਾਸਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਖਿਓ । ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Tuesday, 18 August 2015

:

ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸੁਘੜ ਫੈਂਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਖੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਲੰਬਾੇ ਸਮੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਭੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਕੇ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਦਾ ਸਿਕਾਗੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੀ ਸਦਮਾ ਪੁਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਭੋਲਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਂਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਸਿਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸੀਅਰ ਵੀਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਨ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਭੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਭੀ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਾ ਹੈ । ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਹਿ ਸਦਮਾਂ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੇ । ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਤਾ ਮਾਣ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿਖ ਸਿਧਾਂਤ , ਸਿਖੀ ਭਵਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Tuesday, 4 August 2015

:

ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਵਾਂਗੁਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ , ਕਾਇਰ ਬਨਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅਤੇ ਡਰਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਭਗਉਤੀ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ । ਮੁੜ ਸਟੇਜਾਂ ਮਾਇਆ ਸੁਖਦੇ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਉਗੇ । ਵੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੱਨ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਗਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਵਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਭੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸੱਚ ਵਲੋਂ ਮੂਹ ਨਹਂਿ ਸੀ ਮੋੜਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ । ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ -ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥20॥ ਨਾਲਿ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥ ਮਰਣੁ ਨ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਇ ॥21॥ ਜੇਹੜੇ ਪਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਜੀਤ ਸਿਘ ਜੀ ਉਤਰਾ ਖੰਡ, ਗਿ: ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਹੇਵਡ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਉਨ ਦੇਹਰਾ ਦੂਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਮ ਪੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੰਦੀਗੜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ,ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਡਰ ਕਲਮਾ ਵਾਲੇ ਸ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਸ: ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਬਾਦ, ਜਸਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੁਬਈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨ ਪੁਰ ਆਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇਆ ਡਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂਂ ਸਭ ਗੁਰੁ ਵਲੋਂ ਮੂਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਐਵੇ ਏਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਕੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨਾ ਕਮਾਓ। ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੰਨ੍ਰਿ ਜਿਨ੍ਰੀ ਸਿਞਾਤਾ ਸਾਈ ॥ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਰਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥1॥ Darshan singh khalsa f-b

Sunday, 2 August 2015

:

ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਦਾਨੀ ਪਛਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਸਚਤ ਸੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤਿ ਕਾ ਧੀਰੁ ॥ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰੁ ॥3॥ ਓਛੀ ਮਤਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਜੁਲਾਹਾ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲਹਿਓ ਮੈ ਲਾਹਾ ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜੁੋਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹਿ ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥3॥ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕੁ ਦੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ਜੀਉ ॥5॥ ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ ਕਉ ਦੀਆ ॥ ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਸੋਢੀ ਥਿਰੁ ਥਪ੍ਹਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਅਪ੍ਹਉ ॥ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੀਵੇ ਉਚੇ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤਿ ਗਰਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ।ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥3॥ ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਹੋਈ ॥1॥ ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ ॥ ਇਸੁ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥1॥ ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜੱਟ ਭਾਪਾ ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਤਖਾਣ ਆਦ ਵਰਨ ਵੰਡ ਰਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ [ਗੁਰਦੁਆਰੇ] ਭੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। Darshan singh khalsa f-b

Monday, 27 July 2015

:

ਬਿਨਾ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੰਡਾਏ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕ ਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾਂ ਭਾਈ ਅਨਸਾਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ, ਜੋ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੁਰਗਾ ਭਗਉਤੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਜ਼ ਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਹਨ ਨਾ ਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਠ ਦਾ ਬੁ੍ਹਲ ਕਦੋਂ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੁ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਾਸ ਜਦੋਂ 2009 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਗਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੋਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੀਰੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜ੍ਹੜੀਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈ ਹੈਰਾਣ ਹਾਂ ਕੇ ਜਿਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂੁ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਏਹਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਰ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਜੇ ਜਾਗਰਤ ਵੀਰ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਖ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਕੌਮ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਚਾਹੁਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਭ ਮੁਰਦੇ ਹੋਣ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਟੀ ਭੀ ਪੁਟ ਕੇ ਕੁਮਾ੍ਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਮ: 1 ॥ ਮਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਮ੍ਰਿਆਰ ॥ ਘੜਿ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ ਜਲਿ ਜਲਿ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਹਿ ਅੰਗਿਆਰ॥ ਕੁਮਾ੍ਹਰ ਅਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਘੜ ਲੈਣ ਮਿਟੀ ਜਲ ਰਹੀ ਭੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਜਲਨ ਮਾਸੂਸ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅੰਗਾਰ ਭੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ [ਝੜ] ਜਾਣ, ਆਹਾਂ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਣਾ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਡਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲ ਸੱਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੁਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ , ਨਾ ਸੌ ਮਨ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਧਕਾ ਨੱਚੇ।ਮੈ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤਾ? ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਸਭ ਸਾਧ ਡੇਰੇ, ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਖਤ ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ।ਅਜ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ,ਧਾਰਮਕ ਲੋਕ ਇਕ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ,ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ,ਪਜਾਮੇ ਲਾਹੁਣੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਣੇ ,ਖਾਣਾ ਖੁਰਾਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅਰਦਾਸਾਂ , ਰਹਿਰਾਸਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਭ ਕੁਛ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਆਖਦੇ ਹੋ ? ਕਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਗੇ ?। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਨਾ ਨਾ ਅੜਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿਖ ਸੁਰਖਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਹਾਂ-ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸ: ਜਸਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਕਉਣ, ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਮ ਪੁਰ ਜੋ ਅਸਥਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਬਈ ਦੇ ਸ: ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਭੀ ਸ: ਦਿਲਬੀਰ ਸ਼ਿੰਘ ਜੀ ਕਰਤਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਡਾ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਿ ਬਗਾਹਿ ਵੀਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ,ਅਤੇ ਇਹ ਭੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ --ਅਤੇ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਥਾਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਿਖਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਭੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਗੁਰੁ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਦੁਰਗਾ ਪਉੜੀ ਤੋਂ ਬਿਲ ਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਫਿਰ ਇਹ ਭੀ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ [ਅਸਲ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਇ ਸੋ ਗੁਰ ਪਇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਹੈ] ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਲਫਜ਼ ਭੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੇ ਭਗਉਤੀ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਸ਼ ਕਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਢਲੇ ਲਫਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਉਤੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਰੁਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਜਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਸਤਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆਂ ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ॥ ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤ੍ਰਿ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ॥ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥ ਅਦਾਸੀਏ ਰਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮ: 2 ॥ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪਿ ਆਪੇ ਆਣੈ ਰਾਸਿ ॥ ਤਿਸੈ ਅਗੈ ਨਾਨਕਾ ਖਲਿਇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥1॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਹਾਏ ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਿਮਰ ਕੇ ,ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਜੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਈਂ ਸਹਾਇ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਜੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿਮਰਉਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਗੁਰੁ ਹਰ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਸਭ ਸੁਖ ਵਸਹਿ ਮਨ ਆਇ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿਮਰੀਐ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਈਂ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਇਕੋ ਗੁਰੁ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਵੀਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਭ ਲਫਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਭਗਉਤੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੁ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Sunday, 26 July 2015

:

ਮੁਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਲਾਰਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੀਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਾਈ ਰਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਇਕ ਉਧਾਰ ਧਰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਜਾਂ ਭਰਮਾ ਤੋ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਲਾਲਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਖਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਕਿਸਨੇ ਆਕੇ ਪੁਛਣਾ ਦਸਨਾ ਹੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਦ ਧਰਮ ਅਹਿਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹਿਕਰ ਪਾਏ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਣਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਖੇਤ ਹੀ ਕਰਹੁ ਨਬੇਰਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਏ ਹੂਏ ਜੁ ਮੁਕਤ ਦਿਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਨੇ ਕੋਇਲਾ ਜਾਂ ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਰੇ ਭਗਤਉ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ ॥ ਮੁਕਤਿ ਬਪੁੜੀ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ ॥ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਗਿਆਣਤਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪੰਜਾ ਦੋਖੀਆਂ ਆਦ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਜ ਆਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਸਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਾਮ ਮਾਨ ਮੋਹ ਦੋਨੋ ਕਉ ਪਰਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾਵੈ ॥2 ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ ਤੈਸਾ ਹਰਖੁ ਤੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ ਸਦਾ ਅਨਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਬਿਓਗੁ ॥ ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ॥ f-b

Wednesday, 22 July 2015

:

ਸੁਕਿਰਤ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀ ਦਸਾ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ।ਪਾਪਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋ ਪੁਨ ਦਾਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਉੜੀ॥ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀੲਂੀ ਜਿਨ੍ਰੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਓਨ੍ਰੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਖਿਓ ਕਰਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਸਲੋਕੁ ਮ: 1 ॥ ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਹਿ ਪਿਤਰੀ ਦੇਇ ॥ ਅਗੈ ਵਸਤੁ ਸਿਞਾਣੀਐ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ ਵਢੀਅਹਿ ਹਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇਇ ॥1॥ ਸਲੋਕ ਮ: 1 ॥ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ ॥ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ ॥ ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥ ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥1॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Thursday, 16 July 2015

:

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਾਏਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸਦਾ "ਅਟੱਲ ਰਾਜ ਅਭੱਗ ਦਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਹੈ" ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਚੇ ਨਾਵੈ ॥ ਰਾਜੁ ਤੇਰਾ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ ਰਾਜੋ ਤ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲੁ ਏਹੁ ਕਬਹੁ ਨ ਜਾਵਏ । ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ , ਜਿਥੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲ਼ਦਾ ਹੈ "ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ" ਸਲੋਕ ਮ; ੧ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਦਵਾਉ ॥ਭੈ ਵਿਚਿ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਅਗਨਿ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰਿ ॥ਭੈ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰਿ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਇੰਦੁ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰਿ ॥ਭੈ ਵਿਚਿ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਵਿਚਿ ਚੰਦੁ ॥ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਸਿਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ਭੈ ਵਿਚਿ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ॥ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ॥ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥ ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਆਕਾਸ ਪਤਾਲਾ ॥ ਹੁਕਮੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਅਨੁ ਸਚੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਖਪਾਇਦਾ ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥ ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿਦਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥੧॥ ਸਚਾ ਆਪਿ ਤਖਤੁ ਸਚਾ ਬਹਿ ਸਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ॥ ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਥੈ ਨਿਬੜੈ ਸਾਚੁ ਨਿਆਉ ॥ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ "ਇਹ ਜਗ ਸਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ" ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਬੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਿਖ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕੇ ਓਥੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਓਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਮਨੁਖਾਂ ਵਲੋ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ,ਉਹ ਮਾਨੁਖ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੱਨ ਬੈਠੇ ਹਨ , ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ । ਓਥੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Tuesday, 14 July 2015

:

ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਹੈ ਸਲੋਕੁ ਮ; ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ{ਨਿਰਅਕਾਰ} ਹੈ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੁ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ । ਸਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਬਦ ਗੁਰੁ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਿਨੋ ਹੀ ਸਥੁਲ ਨਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ ਏਹਨਾ ਨੂੰ ਏਹਨਾ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਏਹਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬੁਤ ਪੂਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੁ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ , ਸਿਖ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੇਵਲ ਸਿਖ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਏਹਨਾ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਰਮਾ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਗੁਣ ,ਸ਼ਬਦ ,ਹੁਕਮ ਸਮਰਪਣ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ "ਅਖੀਂ ਬਾਝਹੁ ਦੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਨਣਾ} ਦਾ ਖਿਆਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਲੀਨੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿਓ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥ ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੇਇ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਸਬਦ ਗੁਰੁ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸਿਖ ਹੈ। ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥ ਇਉਂ ਸਿਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਪਿਰਹੜੀ ਕਿਉ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਜੀਵਾ ਮਾਉ ॥ ਮੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗਿ ਰਹਾਉ ॥੮॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

:

ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੈ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਪੱਥ ਸਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ {ਪੱਥ} ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਥ ਸਬਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਹਰਿ ਥਾਵੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ॥ ਮੰਦਰ ਚ੍ਹਰ ਕੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਉਂ ਨੈਨ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ॥ ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਨਈ ਭੂਲੀ ਫਿਰਹਿ ਗਾਵਾਰ॥ ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕਾ ਪੰੰਥ ਦੁਹੇਲਾ ॥ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ ਗਵਨ ਅਕੇਲਾ॥ ਸਿਖ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਰਾਲਾ {ਪੰਥ} ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੈ।ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਗੁਰੁ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵਿਅੱਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਸਿਖ ਤਾਂ ਗੁਰੁ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੱਥਕ {ਮੁਸਾਫਰ} ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਾਜਸ਼ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੇ ਆਚਰਣ ਹੀਨ ਕੁਛ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਖੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੁ ਵਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਰਸਤੇ ਜਿਸਤੇ ਸਿਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਚਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੁ ਪੰਥ ਹੈ f-b

Thursday, 9 July 2015

:

ਗੁਰੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ ਅਨਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਹੈ। ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੈ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ਭਾਣੀ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥4॥7॥ ਸਲੋਕ ਮ: 5 ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਉ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੋਇ ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਇਹੁ ਭਾਉ ॥ ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦੁ ਘਣਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਤਿਆ ਦੁਖੁ ਜਾਇ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਥਾਉ ॥1॥ ਮ: 5 ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ ॥ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥2॥ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਘਾਲ ॥ ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ ॥3॥ ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਤਜੇ ਬਿਕਾਰ ॥4॥96॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Monday, 6 July 2015

:

ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ੳਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੰਜਾਮੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਗਾ , ਆਹ ਕੈਸੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੱਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਭੀ ਜਰੂਰ ਅੰਕਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਲੂ ਮਉਜੂਦ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਭੀ ਬਣੇ । f-b

Friday, 3 July 2015

:

ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਗੁਰੁ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਸਿਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਮਰਪਨ ਹੋਵੇ।ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੁ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੁ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਭਗਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੁ ਵਲੋਂ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿਤਾ,ਉਹ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਜਾਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ [ਸਾਹਮਣੇ] ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੰਥ ਪੋਥੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਦਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਗੁਰੁ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਪਥਰ ਜਾ ਕਾਗਜ਼ ਆਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮ: 4 ॥ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਮਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਛਡਾਈ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣੁ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ਤਿਨਿ ਸਭ ਆਣਿ ਨਿਵਾਈ ॥ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਉ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭਿ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥2॥ ਜਦੋਂ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਹੀ ਨਮਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੰਜਿਆਂ ਪੀੀੜਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੁ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ। Darshan Singh Khalsa f-b

Wednesday, 1 July 2015

:

ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਿਤ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਨਿਤ ਨੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇਹੜਾ ਕੰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸਤਰਾਂ ਹੈ।ਕੇ ਸਿਖ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ [ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ] ਮ: 4 ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥2॥ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮੰਨਿਆ ਤਾ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਭੰਨੇ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਜਿ ਦਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿਖੀ ਕੰਨੇ ॥ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੇ ॥ ਇਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਭਿੰਨੇ॥ ਪਰ ਏਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਨੇਮ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਘਟੋ ਘਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਤ ਨੇਮ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ 13 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾ ਜਪ [ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ] ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ [ਰਹਿਰਾਸ] ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਸੋਹਿਲਾ [ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ] ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਿਖ ਲਈ ਇਹ ਨਿਤ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਭੀ ਸਿਖ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਮੇ ਅਨਸਾਰ ਪੰਜ, ਸੱਤ ਜਾਂ ਏਦੋਂ ਭੀ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਨੇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚਂੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ਚਿਤੁ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਿ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਨਿ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥24॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰੁ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ॥ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਨ੍ਰ ਹਥਿ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ॥ Darshan Singh Khalsa f-b

Sunday, 28 June 2015

:

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਮ: 3॥ ॥ ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਹਟੁ ਸਚੁ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਗੁਰੁ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਸ਼ੋਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨਸਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਹੈ , ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੁਦਾਵਨੀ ਰੂਪ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਿਖ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ,। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਗੁਰੁ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ , ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਗੁਰ ਥੈ ਟਿਕੈ ਹੋਰ ਥੈ ਪਰਗਟੁ ਨ ਹੋਇ ॥ {Gurbani} ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਤ ਨੇਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨਾ ਸੁਨਣਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਆਵਹੁ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਜਪਿਹੁ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ ॥ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥23॥ Darshan singh khalsa f-b

Wednesday, 24 June 2015

:

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਂਦਾ ਹੈ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾ ਬਾਪ ਨਿਸਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਾ ਬਾਪ ਜਨਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਾਂ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਿ ਨਹੀ ਪਰੈ ਜੋਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੋ ਰੇ ॥2॥ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਰਤਮ ਗੁਣ ਹੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਜਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਭੀ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ ॥ ਦੇਦਾਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗੁ ॥ ਗੁਣੁ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ ॥3॥ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਬਲਾ ਨਾਮ ਸਤਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮਾ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੋਵੈ ॥ਜਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤਿ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰੁ ॥14॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਆ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਇ॥ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੈ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ॥ Darshan singh khalsa f-b

Tuesday, 23 June 2015

:

ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਸਵਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੀ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੇਹਾ ਹੀ ਮੱਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੁ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਵੀਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਨਿਰ ਅਕਾਰ, ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ, ਨਾ ਦਿਸਨ ਵਾਲਾ, [ਨਿਰੰਕਾਰ], ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਸੋਗ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਊ ਤੂੰ ਕਦਕਾ॥ ਨਿਰ ਅਕਾਰ ਨਾ ਦਿਸਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬੁਤ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੇ, ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਅਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀ, ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਲੋਕੁ ॥ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਕਿਛੁ ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ॥ ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥1॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਦ ਵਿਚ ਬਹੁ ਰੂਪੀ ਸਰਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਰਗੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ॥ ਓਅੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਓ ਅਕਾਰਾ ॥ ਏਕਹਿ ਸੂਤਿ ਪਰੋਵਨਹਾਰਾ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬਿਸਥਾਰੰ ॥ ਨਿਰਗੁਨ ਤੇ ਸਰਗੁਨ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰੰ ॥ ਸਗਲ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਕਰਹਿ ਉਪਾਇਓ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਨ ਮੋਹੁ ਬਢਾਇਓ ॥ ਦੁਹੂ ਭਾਤਿ ਤੇ ਆਪਿ ਨਿਰਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥2॥ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਪਸੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਿਕਟਿ ਜੀਅ ਕੈ ਸਦ ਹੀ ਸੰਗਾ ॥ ਕੁਦਰਤਿ ਵਰਤੈ ਰੂਪ ਅਰੁ ਰੰਗਾ ॥1॥ ਕਰ੍ਹੈ ਨ ਝੁਰੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੋਵਨਹਾਰਾ॥ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਵਿਗਤੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਖਸਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥਲੋਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦਿਸਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਫੋਟੋ ਬੁਤ ਬਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁਨ ਪੀਨੈ ,ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ, ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਏ ਭੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹੋਏ ਭੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ਸਭ ਜੋਤ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਅਨਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸਮੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਜੀਵਨ ਸਮੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਅੰਦਰ ਭੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੁ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚ ਤੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਤਿਸਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹਇ॥ ਪਰ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਭੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਂਦਾ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੁਲੋਜ਼ੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ , ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਸਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਰੇਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤਰੇਤੇ ਵਚ ਹੋਏ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ,ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਧਾ, ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਦਸ ਅਉਤਾਰ ਰਾਜੇ ਹੋਇ ਵਰਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਉਧੂਤਾ॥ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤੇਰਾ ਲਾਇ ਥਕੇ ਬਿਭੂਤਾ॥ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਕ ਜੇ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇ ਹਨ ਏਹਨਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸੱਕੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਾ੍ਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੋਤ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਭੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਬ ਅਪੁਨੀ ਜੋਤਿ ਖਿੰਚਹਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰਉ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ ॥2॥ ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਬਸ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੁਲੋਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨੇ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਦੇਤਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਾ ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ ਨਾਰਾਇਣ ਗੋਪਾਲ ਚਤਰਭੁਜ ਗੋਵਰਧਨ ਆਦ ਉਹਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਭ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਵਿਚ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਤੂੰ ਸਭ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈਂ ।ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਚੁਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਦਾਮੋਦਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਿਖੀਕੇਸ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥1॥ ਮੋਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ੍ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਜਗਦੀਸੁਰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੇ ॥ ਜਗਜੀਵਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਠਾਕੁਰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੰਗਾ ॥2 ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨੁ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥2॥ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ ਸਤ ਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ॥ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਆਦ ਜੋ ਇਹ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਂ ਜੋਤ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਸਮੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਧਰਤੀ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਇ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ॥ ਤਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ॥ ਝਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹਹੁ ਕਿਸੁ ਹੋਇ ॥ ਜਬ ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸੁ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ॥ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ ਤਬ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ॥ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ॥3॥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਸੰਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ਿਸ ਅਸੀ ਤੁਸੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਹ ਆਪਿ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਤਹ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ॥ ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ ॥ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ॥ ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ ਦੂਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖ੍ਹਾਨ ॥ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ॥ ਖੇਲੁ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ॥7॥ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ॥ ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ੳਪਮਾ ਦੀਜੈ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Friday, 19 June 2015

:

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਣਤੀ ਸਮੂਚੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਮਾਣਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹੈ।ਮੈ ਅਪਣੇ ਰਹਿਂਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੰਡਦਿਆਂ ਬਿਤਾਨਾ ਚਾਹੁਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾ ਨਹਂਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਹੋਇ ਸੱਜਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਹਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਤ ,ਪੰਥ, ਜੱਥੇਦਾਰ,ਲੀਡਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਨਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਓਹੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਧਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Thursday, 18 June 2015

.

ਲੜੀ ਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ
ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸੰਤ, ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੱਤ ਬੁਧ ਗਿਆਨ ਸੀਮਾ ਵਿਚੋ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਭੀ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਹਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ।
ਮੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਛਾ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਸਭ ਸਿਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਮੱਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿਖ ਅਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ[ ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨੁ ਵੇ ਲਾਲੋ॥ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਲ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭਿਨ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜੀ ਸੱਕੇ।
ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਮੱਨਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਿਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੱਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ
ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਜਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ॥ ਸਚੀ ਰਹਤ ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
ਉਦਾ੍ਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੂ ਜੀਵਣ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਓ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਧਾਰੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿ ਮੋੜ ਤੇ ਹਰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਏ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨਸਾਰ ਸਿਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 3 ॥ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ॥
ਜੋ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਵੇ ਸਿਖ ਓਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ ਹੈ ।
ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਪਿ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਮਿ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਐ ॥ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥
ਜਦੋਂ ਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਵੀਚਾਰ, ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਦੇ ਸਾਧਨ , ਸਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖ ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਸੁ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰੁ ਪਰਖਿ ਖਜਾਨੈ ਪਾਇਦਾ॥
ਅਨਸਾਰ ਗੁਰੁ ਜੋਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਮੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਸਚਾ ਅਤੇ ਸਚਾ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਖ ਹੈ।
ਪਉੜੀ ॥ ਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਜਿਨੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿ ਕੰਨੀ ॥ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਤਿਨਿ ਹੰਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਭੰਨੀ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਕੋ ਮਿਤ੍ਰੁੂ ਨਾਹੀ ਵੀਚਾਰਿ ਡਿਠਾ ਹਰਿ ਜੰਨੀ ॥ ਜਿਨਾ ਗੁਰਸਿਖਾ ਕਉ ਹਰਿ ਸੰਤੁਸਟੁ ਹੈ ਤਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਦੇ ਤਿਨੀ ਚੜੀ ਚਵਗਣਿ ਵੰਨੀ ॥12॥
 ਮ: 4 ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ॥ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥2॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ f-b

Thursday, 11 June 2015

ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ॥ ਬਿਨੁ
ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ ॥2॥

ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿਖ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ
ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿਅਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪੂਂ ਬਣੇ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਿੰਘ
ਸਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਇਕਤਰਤਾ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅਗਵਾਈ
ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜੂਆਰੀਆ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁਰੈਹਿਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਕਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝ , ਗੁਰੁ ਵੀਹ ਬਿਸਵੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਕੀ ਬਿਸਵੇ ਆਖ ਕੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੁ ਦੀ ਇਕਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਖਕੇ ਪਰਚਾਰਿਆਂ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ “ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਭੀ ਮਨੁਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।ਗੁਰੁ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁਖ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਸਟਾ ਕਾ ਵਾਸਾ ॥ਭਉਦੇ ਫਿਰਹਿ ਬਹੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥
ਕੁਸੰਗਤਿ ਬਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇਆ ॥11॥

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ਬਿਨੁ ਸਬਦੇ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ॥
ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥12॥

ਪਰ ਸਿਖ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ
ਓਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਚੀ ਸਾਜਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਏਹਨਾ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ
ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੁ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ।
                              ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Wednesday, 10 June 2015

ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਸਮੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਵੀਚਾਰ ਹੋਣੀ
ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਸਮੇਤ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕੀ । ਕਿਉਂ ਕੇ
ਸਿਖ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ [ਮਰੀਯਾਦਾ] ਗੁਰੁ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ,ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਦੇ
ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਸਿਖ ਦਾ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ [ਮਰੀਯਾਦਾ] ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ
ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਦੀ ਸੰਪਾਦਣਾ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਅਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ।
ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਹੈ ਮੁਸਕਲੁ ਭਾਰੀ ॥
ਅਤੇ ਆਖਰ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚੋ ਨਿਕਲਣ ਲਈ
ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ।ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਖ ਦੇ
ਨਿਤ ਨੇਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਚਿਤਰ
ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਭਗਉਤੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਣਾ
ਸਿਖੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ
ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰੀਯਾਦਾ ਬਨਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ।
ਅਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੇ ਸਿਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਕੇ।ਆਪਣੈ
ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।ਕਿਉਂਕੇ
ਇਸ ਸੰਪਾਦਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦ
ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।ਬਲਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨਇਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨਸਾਰ “ ਸਿਖਾਂ ਕਨ
ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬਾਮਨ ਥੀਆ” ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ
ਗੁਲਾਮ ਰਖਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸਿਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੁ ਪੰਥ,
ਗੁਰੁ ਸੰਗਤ ,ਆਦ ਅਨੇਕਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਦੇਹ
ਧਾਰੀ ਗੁਰੁ ਦੀ ਸਥਾਪਣਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂ ਕੇ ਗੁਰੁ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੰਥੁ ਨ ਸੂਝਈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਨਿਰਬਹੀਐ ॥2॥
Darshan Singh Khalsa

Tuesday, 9 June 2015

ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਵਿਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਬਾਟਾ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਤਾਸੇ ਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਹਰਿ
ਤੇਰੀ ਰਾਹੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੱਕਤ ਇਹ ਸਮਝ
ਕੇ ਕੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਜਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ
ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅਸਲ ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ, ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ,
ਵਿਅਕਤੀ ਗਤਿ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖ, ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖੋਜੀ
ਪਰੌਫੇਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਭੀ ਏਹੋ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ।“ ਇਕ ਗੱਲ
ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜਾਂ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ- ਰਚਿਤ
ਨਹੀਂ” [ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ]
ਅਤੇ ਏਸੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਹੀ 1708 ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਸਮੇ ਗੁਰੁ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ
ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।
ਮੈ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ
ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿਤੀ ਜੀਵਣ ਜੁਗਤ ਰਹਿਤ
ਮਰੀਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੀ ਮਰੀਆਦਾ ਵਲੋਂ ਮੂਹ ਮੋੜ ਕੇ
ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਧੀਨ ਸਮੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਵਿਅੱਕਤੀ ਗਤ ,ਸੰਪਰਦਾਈ ,
,ਜਥਿਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹਿਤ
ਮਰੀਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭੀ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਦੀਆਂ ,ਕਿਉਂਕੇ ਇਹ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਗੁਰੁ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਇਹ ਭੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕੇ “ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅਠਾਰਵੀਂ
ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਚਣਾ ਹੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੁਧੀਮਾਨ ਸਿਖ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ
ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੁ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ
ਦਯਾ ਸਿੰਘ ,ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ” ।ਸਿੰਘੋ ਇਹ
ਸਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੁ ਦੇ
ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ [ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦ
ਵੀਚਾਰ] ਹੀ ਏਕਤਾ ਹਨ। ਮੈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਂਦਾ ਹਾਂ
ਸਿੰਘੋ ਜੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਏਕਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ,ਸਿਖ ਦਾ ਸਰਲ ,ਸੁਚਾ, ਜੀਵਣ ਚਾਹੁਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਧਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰੀਆਦਾ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚੋ
ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਾਈ ਵਿਚ ਜੀਵਣ
ਰਹਿਤ ਅਪਣਾਓ ।
                                       Darshan singh khalsa

Monday, 8 June 2015

ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕ ਗੁਰੁ
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ
ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਟ ਫਟਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ,
ਮਨੁਖਤਾ ਲਈ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਲ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾਸ
ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੁ ਬਣ
ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ।
ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖੇਰਣ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਸੋਚ ਵਲੋਂ
ਸਮੇ ਸਮੇ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ
ਲਈ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ
,ਸ੍ਰੀ ਚਾੰਦ ,ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਦ ਅਤੇ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਮੇ ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ [ਆਸਣ] ਲਾਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਖੇਰਣ
ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ [ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ
ਕਰੀਂ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ॥] ਅਨਸਾਰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਵਿਚ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਕੇ ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖਸ਼ਤ ਰੱਬੀ ਪੰਥ [ਰਸਤੇ]ਤੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਿਆ,।ਅਤੇ ਆਖਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ [ਬਾਣੀ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਹੈ ਬਾਣੀ] ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮੀਤ ਚਲਹੁ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
                            ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ

Thursday, 4 June 2015

sicAwrW pRqI bynqI
s`c r`b hY ,Awid scu jugwid scu hY BI scu nwnk hosI BI scu]
scw Awip qKqu scw bih scw kry inAwauN]
pr ies sMswr ivc s`c nwl juVn vwly lok bhuq QohVy hn[
sic rqy syy toil lhu sy ivrly sMswir ]
jo quDu scu iDAwiedy sy ivrly QoVy ]
sMswr ivc bhuqy mUrK lok s`c nhIN pCwxdy,{swcu khY so ibKY smwnY} Answr s`c sux nhI skdy iesy leI s`c bolx vwly dw ivroD hoNdw hY [
mUrK scu nw jwxnI mnmuKI jnmu gvwieAw]
pr sicAwrW pRqI bynqI hY, ivic scy kUVu n gfeI min vyKhu ko inrjwis ]
kUiVAwr kUiVAwrI jwie rly sicAwr isK bYTy siqgur pwis]
si`cAwrW qy kiUVAwrW dI koeI sWJ nhIN hY ies leI iblkul TIk PYslw hY kUiVAwrW nUM kwlkw pMQ smJ ky C`f dyvo, AwKo AsIN quhwfy kwlkw pMQ dy mYNbr nhIN hW [
pr s`c bolxw Aqy s`c dw rwh iblkul nw C`fo qusI s`cy guru dy isK ho ,kUiVAwrW dy nhIN[iPr dyKo gy hOlI hOlI keI lok quhwfy s`c nUM pCwx ky guru dy scy kwPly ivc Swml hoNdy jwxgy[ guru dw PYslw hY [kUV inKuty nwnkw EVik sic rhI ]

                                      pRo: drSn isMG Kwlsw
bIqy dy JroKy coN
juAwn puqr dw ivAwh ricAw ,mW cwvW ivc nhIN sI imauNdI ,ikqy igDy pwey jw rhy sn, drvwzy qy vwjy v`j rhy sn, puqr nUM GoVI cVHwn dI iqAwrI ho rhI sI, sjweI hoeI GoVI drvwzy qy KVI sI, BYxw KuSIAW dy gIq gw rhIAW sn, KuSIAW dy kwz ivc ruJI mw nUM iksy AwiKAw BYx qyry puqr dI brwq cVHn lgI hY qUM puqr dI brwqy jwxw hY kpVy qW bdl lY ,mW nUM cyqw AwieAw kwhlI nwl kpVy bdln leI kpiVAW dw sMdUk KoilAw, pihnx leI psMd dw sUt kFx leI h`Q pwieAw, Acwxk aus sUt nwl AV ky iek lhU ilbVI A`D sVI kmIz sMdUk qoN bwhr mW dI god ivc Aw ifgI, b`s mW dy h`Q PiVAw hoieAw psMd dw sUt BI h`QoN ifg ipAw, mW dIAW DwhW inkl geIAW, juAwx puqr dI cHV rhI brwq Bul geI , mW DwhI DwhIN roeI jw rhI sI ,iksy puiCAw mW A`j ikauN ro rhI hYN roNdI mW ny kMbdy hoTW nwl rUDy kMT nwl AwiKAw vIrw nw puC ieh kmIz aus puqr dI hY ijsnUM A`j qoN 31 vHry pihlW zwlm jlwdW vloN ies ABwgx mW dy swhmxy gl ivc bldw twier pwky jlwieAw igAw vIrw A`j BI mYnUM ies kmIz ivcoN Apxy puqr dI qVpdI lwS ids rhI hY mY ikvyN Bul jwvW ieauN AwKdI AwKdI mW ny aus PtI purwxI kmIz qy isr sut idqw Aqy hmySW leI KwmoS ho geI[
                                        pRo: drSn isMG Kwlsw